6ºA Planificación trabajo semana del 8 al 12 junio

1.- VALENCIÀ:

Llibre digital Bon Vent:

Pàg. 67, act. 1-3 i també el dictat del Taller (només disponible en el llibre digital)

Pàg. 70, act. 1-6

2.- CASTELLÀ:

Pág. 98 (La reseña de libros) act. 1 y 2

Pág. 100-102, lectura y act. 1-8

3.- CC.SS.:

Pàg. 87, act. 29-35 (feu també el taller de Geografia)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A0mide_de_poblaci%C3%B3

4.- CC.NN.:

Comencen tema nou, el tema de l’Electricitat i magnetisme (unitat 6)

Pàg. 108-109, lectura i act. 1, 2 i 3

Pàg. 110-111, lectura i act. 6 i 7

SOLUCIONS SETMANA DE L’1 AL 5 JUNY:

Solucions Valencià:

Solucions Castellà:

-Solucions CC.NN.:

-Solucions CC.SS.:

Publicado en: 6ºA