SOLUCIONES 18-22 MAYO

SOLUCIONARIO ACTIVIDADES 18 – 22 MAYO

Matemáticas

Lunes 18 mayo

Actividad 1

Actividad 2

Dos rectas perpendiculares son secantes.

Actividad 3

a) lados, vértices y amplitud.

b) A=llano, B=recto, C=agudo, D=obtuso.

c) C˂B˂D˂A

Martes 19 mayo

Actividad 20

Tiene 57 × (57 − 3) : 2 = 1.539 diagonales.

Actividad 21

14,40 + 12,75 + 10 + 10 + 12,75 = 59,90 m

26,50 + 1,70 + 2 + 14,55 + 22,50 + 14,55 + 2 + 1,70 = 85,50 m

Actividad 23

La longitud de cada lado es: 64,16 : 8 = 8,02 hm.

Como quiere vallar 7 lados, la valla que necesita es: 8,02 × 7 = 56,14 hm = 5.614 m

Le costará: 5.614 × 13 = 72.982 €.

Miércoles 20 mayo

Fórmulas de áreas de figuras planas.

Jueves 21 mayo

Actividad 31

Área trapecio: (7 + 5) × 3 : 2 = 18 cm2

Área romboide amarillo: 3 × 6 = 18 cm2

Área romboide azul: 6 × 3 = 18 cm2

Área rombo: (9 × 4) : 2 = 18 cm2

Todas las figuras tienen la misma área.

Actividad 32

Área: (12,8 × 8,4) : 2 = 53,76 cm2
Área: (4,2 × 6,4) : 2 × 4 = 53,76 cm2

Actividad 33

El ancho de la finca mide 90 : 15 = 6 m.

Su perímetro mide 2 × 15 + 2 × 6 = 42 m.

Lengua Castellana

Lunes 18 mayo

Actividad 1

Miércoles 20 mayo

Actividad 2

Jueves 21 mayo

Actividad 5

  • En la exposición, el guía explicaba los cuadros de manera extraordinaria.
  • Después de la explosión, se produjo una gran confusión en la explanada.
  • Hoy ha fallado la conexión a internet durante las clases extraescolares de Informática.

Viernes 22 mayo

Actividad ordenador.

Ciéncies de la Natura

Dimarts 19 maig

En fregar la vareta de vidre amb la llana, la vareta es carrega elèctricament i la càrrega roman en la vareta, ja que el vidre és un material aïllant, com el plàstic.

Dijous 21maig

Activitat 2

Resposta model. Vol dir que els objectes tenen tantes càrregues positives com negatives.

Activitat 3

Si acostem dos cossos amb diferent tipus de càrrega elèctrica s’atrauran, ja que els cossos amb diferent tipus de càrrega elèctrica s’atrauen.

Si els dos tenen el mateix tipus de càrrega, en aquest cas negativa, es repel·liran, ja que els cossos amb el mateix tipus de càrrega (ja siga positiva o negativa) es repel·leixen.

Ciències Socials

Dilluns 18 maig

Activitat 38

Una pime és una petita o mitja empresa, amb menys de 250 treballadors. Funcionen com a empreses familiars, com a cooperatives o com a societats limitades. Resposta model. Són més abundants les pimes, ja que són qualsevol negoci que veiem pel carrer.

Dimecres 20 maig

Activitat 41

Ordinador.

Valencià

Dilluns 18 maig

Quadern. UNITAT 9

Treballe amb la lectura, pàgina 45

1. a) Els subtítols fets per a la gent no sorda.

b) Perquè tenen altres necessitats. Els sorolls i el to de la veu, per exemple, també es capten pel canal

auditiu i, si no es transmeten de manera escrita, els sords no els poden percebre.

c) Resposta model: Es podrien emetre pel·lícules amb uns subtítols fets especialment per a persones

amb discapacitat auditiva, on es tingueren en compte les seues necessitats.

2. De rosa: Títol

De verd: Introducció

De blau: Conclusió

De turquesa: Autor

De taronja: Cos

3. El món és un mocador: expressió que usem quan ens trobem algú en un lloc on no esperàvem trobar-lo.

Tindre món: saber comportar-se en el tracte social.

Dimecres 20 maig

Quadern. UNITAT 9

Treballe amb la llengua Gramàtica, pàgina 46

1. • subjecte / predicat.

acció / nom / grup / nucli / pacient.

copulatiu / verbal.

2. De roig: a) Marta i Xavi; b) La cosina de Joan; c) Jo.

De verd: La resta de cada oració.

3. Resposta model: a) Anna fa un pastís de xocolate; b) Ella necessita ajuda per a encendre el forn; c) El seu pare l’ajuda a cuinar.

4. a) Ximo Ortells va escriure l’informe sobre l’alimentació saludable a l’edat escolar.

b) Un taller de cuina és oferit per l’escola Jaume I durant tot el curs

Divendres 22 maig

Treballe amb la llengua Ortografia, pàgina 47

1. p, t, c.

b, d, g.

2. a) mag; b) nord; c) espàrrec; d) polp.

3. a) podòleg; b) quietud; c) cantant; d) sol·licitud.

Publicado en: 6ºB